Lirik Lagu Darso – Wangsit Siliwangi

Lirik Lagu dan Chord Gitar Darso - Wangsit SiliwangiKiwari geus gumelarPutra Pajajaran anyarWawangina sumebarSajagad raya kawentarAmpuh simpuh tur sabarKasatriaan wiwitanNyukcruk galur cacandranSiliwangi keur pananggeuhanKapahlawananJuru bakti perjuanganLambang kajayaanTeguh kana perjuanganBaheula kacapanganDina jaman Galuh PakuanNu kamashur PajajaranTempat payung kaadilanAyeuna dikondanganNumpes nu mawa paesanSiliwangi ginanjarSeungit

Continue Reading...

Lirik Lagu Darso – Saha Nu Lepat

Lirik Lagu dan Chord Gitar Darso - Saha Nu LepatSaha nu lepat, mun diri katalanjuranDa bongan keur salira bet sarimbag jeng manehnaSaha nu lepat, mun heureuy kaleuleuwihida bongan keur salira bet sasorot jeng biharihanjakal tepang teh kapandeuriandina wanci ges reup2anmun maksa kudu

Continue Reading...

Lirik Lagu Darso – Midang Bingah

Lirik Lagu dan Chord Gitar Darso - Midang BingahGalindeng TresnaNu Kedal Taun KamariKiwari Bukti....Meungkeut Geugeut JatukramiAsri Malati Nu BodasNgaruntuy EndahNgiring GeuraKanu Nuju Midang BingahIlang KarempanDatang HareupanKembang OtelWaktos ApelNgabuah Janten PangantenPileuleuyan.. Lalagasan PileuleuyanDinten Ieu Anjeuna Rek Beber Layar...Cingcin Asih di Rema KiwaMinda Tempat

Continue Reading...

Lirik Lagu Darso – Naon Lepatna

Lirik Lagu dan Chord Gitar Darso - Naon LepatnaNaon leupatna, naon dosanamun diri katarik geter simpatikabandang kamelangNaon leupatna, naon dosanamun rasa rumasa nyimpaykeun tresnamikaasih ka dirinakapan cinta kedah anteb jeng asihnakapan asih kedah tingtrim sumandingnasedeng rasa rumasa ….demi kasatiaanLangkung pageuh pamadegan

Continue Reading...

Lirik Lagu Darso – Mega Sutra Pantai Carita

Lirik Lagu dan Chord Gitar Darso - Mega Sutra Pantai CaritaMega sutra di langit pantai caritaBodas nyacas dipulas endahna rasaSaksi asih dina munggaran caritaWaktu urang nepungkeun geuteurna cintaDina dada aya rasaDina rasa aya bagjaNgagalura ibarat ombak sagaraDi sisi basisirLaut pantai caritaNya didinya

Continue Reading...

Lirik Lagu Darso – Maripi

Lirik Lagu dan Chord Gitar Darso - MaripiGunung tampa tuTugan,Gunung Galunggung Kapung…kurGunung Su..medang kaTun..jahTalaga sok gawayah, ramencik, tengah LeuweungLakung sungkun sumoreang ngan teu diteangTarima… lagawayahna ‘rah ngencikDi te...ngah leuweung*)Engklak-engklakan, Maripi lucu pisanBarudak urang ngariung di buruanEngklak-engklakan, Maripi lucu pisanBarudak urang ngariung di

Continue Reading...